Högre skatt på kor!

P.g.a. de miljöproblem vi står inför så är det dags att höja skatterna för ägandet av nötkreatur, då deras utsläpp bidrar växthuseffekten!

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started