Design a site like this with WordPress.com
Get started

Högre skatt på kor!

P.g.a. de miljöproblem vi står inför så är det dags att höja skatterna för ägandet av nötkreatur, då deras utsläpp bidrar växthuseffekten!

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑