Design a site like this with WordPress.com
Get started

Högre skatt på kor!

P.g.a. de miljöproblem vi står inför så är det dags att höja skatterna för ägandet av nötkreatur, då deras utsläpp bidrar växthuseffekten!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: