Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hatten av för farmor

Nu när det är sommar är det dags att visa respekt för de äldre som sitter där och svettas på hemmen, tycker Frida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: